Διαχείριση Κτιρίων

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση κτιρίων, πολυκατοικιών και εμπορικών κέντρων.

Λόγω των διάφορων δυσκολιών, ορισμένοι ιδιοκτήτες οδηγούνται σε αδιέξοδο όταν έρχονται αντιμέτωποι με το δύσκολο καθήκον της διαχείρισης χωρίς να έχουν τον χρόνο, τη γνώση ή την εμπειρία. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκλεγμένος ιδιοκτήτης ή η επιτροπή, έχει την δυνατότητα να απευθυνθεί στην εταιρία μας.

Ο ιδιοκτήτης ή η επιτροπή εξουσιοδοτεί την εταιρία μας, να αναλάβει την διαχείριση. Υποχρέωση μας είναι η τήρηση του καταστατικού κάθε πολυκατοικίας-κτιρίου.

Αναλυτικότερα, η Εταιρία μας πραγματοποιεί:

 • Πληρωμή πάσης φύσεως δαπανών (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ, Καθαρισμός, Ανελκυστήρας κτλ) καθώς και των έκτακτων επισκευών ή συντηρήσεων , εξαιρουμένων των πάσης φύσεως πολεοδομικών και δημοτικών προστίμων , αποζημιώσεων και δικαστικών εξόδων.
 • Έγκαιρη έκδοση κοινοχρήστων λογαριασμών κάθε μήνα , διανομή των ειδοποιητηρίων στους ενοίκους και είσπραξη τους σε καθορισμένη εκ των προτέρων ημέρα και ώρα πληρωμής. Ο υπολογισμός των κοινοχρήστων και λοιπών δαπανών θα γίνεται, δυνάμει των υπολογισμών των προγενέστερων διαχειρίσεων , διαφορετικά σε περίπτωση διαφοράς , θα γίνεται με βάση τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και του καταστατικού της πολυκατοικίας
 • Φροντίδα για την ταχύτερη αποστολή τεχνικού ή συνεργείου για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης και έρευνα για την εξασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους για την πολυκατοικία , ύστερα από εντολή και κατόπιν συνεννόησης με τους εκπροσώπους της .
 • Εξαιρούνται των ευθυνών της εταιρείας όλες οι απαραίτητες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων καθώς και των περιοδικών ελέγχων αυτών παρά μόνο αν οι παραπάνω εργασίες γίνονται από τεχνικό της εταιρείας μας.
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων πολυκατοικίας και απόδοση λογαριασμού εσόδων – εξόδων κάθε τρίμηνο.
 • Ετήσιος οικονομικός απολογισμός
 • Ειδικές τιμές εργασιών για κάθε τεχνικό πρόβλημα της πολυκατοικίας.
 • Παράδοση και παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης,σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
 • Εβδομαδιαία επίσκεψη στην πολυκατοικία , για την επιθεώρηση , τον έλεγχο και τον συντονισμό των συνεργείων με σκοπό την ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας ( αλλαγή λαμπτήρων , παραλαβή πετρελαίου, εποπτεία καθαρισμού , συντήρηση ανελκυστήρα κτλ)
 • Δωρεάν χρήση πυροσβεστήρων ( σε περίπτωση που ήδη υπάρχουν ετήσιος έλεγχος ή αναγόμωση αυτών στις πιο προνομιακές τιμές) .
 • Προγραμματισμός και έλεγχος σωστής απολύμανσης του κτιρίου, την κατάλληλη περίοδο με παροχή από ειδικό επιστήμονα πιστοποιητικού για οποιαδήποτε υγειονομική ή αστυνομική αρχή.
 • Έλεγχος μισθοδοσίας, πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών και υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΙΚΑ (σε περίπτωση που η πολυκατοικία απασχολεί μισθωτούς)
 • Προγραμματισμός γενικών συνελεύσεων και διεκπεραίωση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες? 210 45 35 466